KWARCYTY 3 cm

Katalog naszych produktów zawiera kwarcyty. Kwarcyty to zwięzła skała, której dominującym składnikiem ziarnistym jest kwarc frakcji piaskowej, a spoiwem rekrystalizowana krzemionka. Charakteryzują się bardzo dużą twardością, spoistością, mają małą nasiąkliwość oraz wielką odpornością na plamy. Cechy te powodują, że idealnie nadają się na parapety, blaty łazienkowe.

Filtr produktów

Grubość
Materiał